کاتالوگ محصولات

دانلود کاتالوگ
محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد آنتی سپتیک و از بین برنده باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ ها، ویروس ها، پروتوزوآها و اسپورها می باشد که در ضد عفونی کردن سوختگی های درجه 2 و 3، بریدگی ها، خراشیدگی ها، زخم های سطحی، ضدعفونی کردن پوست و موضع قبل و بعد از جراحی و ضدعفونی کردن پوست قبل از تزریق استفاده می شود. از مزایای این محلول ، پایداری و عمر قفسه ای بالا، اثر ضدعفونی کنندگی و کم بودن اثرات تحریکی آن روی پوست به دلیل به اپتیمم رساندن میزان ید آزاد آن توسط شرکت داروسازی پارت کیمیا می باشد. با توجه به این توانمند ی که ماده موثره محلول ذکر شده پودر PVPI می باشد که با دانش فنی به دست آمده در بخش تحقیقات و توسعه شرکت داروسازی پارت کیمیا تهیه می شود، توانایی تغییر در روش های تولیدی استفاده در پیش سازهای دیگر در مرحله ماده اولیه سازی، قدرت ایجاد تغییرات بیشتر را به بخش R&D این شرکت می دهد به عبارتی این کارخانه جهت اصلاح و بهبود دارو توانمندی در تغییر مواد اولیه و فرمولاسیون را داراست، لذا میزان ید آزاد محلول های تولیدی این شرکت در میزان اپتیمم و pH محلول ها نزدیک به پوست (5/5=pH) تنظیم شده است، به طوری که محلـــول های تولیـــدی این شرکت دارای اثــرات آنتی سپتیک مناسب،عوارض و تحریکات پوستی حداقل می باشد.

parthkimia