Calcium Stearate

پودری نرم و سفید رنگ و هیدروفوب با دانسیته پایین می باشد که عمدتا به عنوان روان کننده (lubricant) در تولید قرص و کپسول مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین به عنوان امولسیفایر(emulsifier)، عامل stabilizing و عامل suspending  نیز به کار می رود.

                                                                                                                                                                                                                     

parthkimia