پودر پوویدون آیداین

Povidone Iodine Powder

USP

 

پودر پوویدون آیداین یک کمپلکس شیمیایی بین پلیمر PVP (پلی وینیل پیرولیدون) و ید عنصری می باشد. پودری است قرمز-قهوه ای رنگ و دارای بوی کم ید قابل تشخیص می باشد.


 

بعنوان ماده مؤثره (API) برای ساخت داروهای زیر بکار می رود

- محلول های موضعی پوویدون آیداین 10%

- محلول اسکراب جراحی پوویدون آیداین 7/5%

- محلول دوش واژینال پوویدون آیداین 10%

- دهان شویه پوویدون آیداین

- شامپوی پوویدون آیداین

- شیاف واژینال

- ژل واژینال

- پمادهای موضعی پوویدون آیداین

          

 

parthkimia