حداکثر ضدعفونی کنندگی، حداقل عوارض جانبی  

   محلول دوش واژینال پوویدون آیداین 10 %

    این محصول آنتی سپتیک و از بین برنده باکتری های گرم مثبت، گرم منفی، قارچ ها، ویروس ها، پروتوزوآها و اسپورها می باشد. برای مخاط واژن غیر محرک است.
    اثر آن حتی در حضور خون و ترشحات واژن حفظ می گردد.


 

                                                 کاربرد                                               

      - در درمان التهاب واژن ناشی از کاندیدا، تریکوموناس

      - التهاب غیر اختصاصی یا عفونت های مرکب واژن

      - شستشوی واژن قبل از عمل جراحی

      - برای شستشوی معمول واژن

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

parthkimia