-  کسب ایزو  2015-14001 ، 2015-BS OHSAS 18001-2007 ،9001                                               - کسب مجوز واحد فناوری درجهت توسعه جامعه دانایی محور

- کسب پروانه تحقیق و توسعه صنایع شیمیایی از وزارت  صنعت، معدن و تجارت                             - کسب مجوز GMP تولید مواد اولیه دارویی از سازمان غذا و دارو

- کسب مجوز GMP تولید محلول های موضعی و شامپوهای دارویی از سازمان غذا و دارو                - کسب مجوز GMP تولید  پوویدون آیداین از سازمان غذا و دارو

- دارای مجوز جهت استقرار شرکت در پارک علم و فناوری                                                               - کسب گواهی تحقیق و توسعه صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی وزارت  صنعت، معدن و تجارت

- کسب گواهی تحقیق و توسعه صنایع شیمیایی وزارت  صنعت، معدن و تجارت 


                                  


                                                                                  


                                       


                                                                       

parthkimia