گرید DC کلسیم فسفات دی بازیک انهیدروس

Parth Caphos-A®

Anhydrous Calcium Phosphate Dibasic (DCPA/DC)

DC grade

USP & BP

امروزه فرآیند پرس مستقیم (Direct-Compression) در تولید قرص ها بسیار محبوب بوده است. این فرآیند به دلیل صرفه جویی در زمان، فضای مورد نیاز، انرژی و تجهیزات مورد استفاده از اقتصادی ترین روش های تولید قرص محسوب می شود.

در فرآیند پرس مستقیم اجزاء فرمولاسیون قرص بدون نیاز به پروسه گرانولاسیون و به صورت کاملا خشک مخلوط و پرس می گردند. بخش R&D شرکت داروسازی پارت کیمیا موفق به تولید کلسیم فسفات دی بازیک انهیدروس  گرید DC با ویژگی های فیزیکی ایده آل ازجمله ریزش و پرس پذیری عالی و توزیع اندازه ذره ای مناسب برای این هدف با نام تجاری®-A Parth Caphosگردیده است.                                                       کاربرد                                          

به عنوان اکسپیان دارویی (Filler) در تولید قرص ها و کپسول ها حساس به رطوبت و همچنین به عنوان منبع کلسیم و فسفات در مکمل های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

                                  

                                                                                                                                                                                 

parthkimia