گرید WG کلسیم فسفات دی بازیک دی هیدراته

Parth Caphos®

Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate (DCPD/WG)

Wet-granulation grade

USP & BP

                        

کلسیم فسفات دی بازیک دی هیدراته برای گرانولاسیون مرطوب

کلسیم فسفات دی بازیک دی هیدراته دارویی با گرید WG تولید"شرکت داروسازی پارت کیمیا" با دانه بندی بسیار ریز مناسب فرآیند گرانولاسیون مرطوب می باشد که هنگام تهیه گرانول و مخلوط شدن با سایر مواد و اکسپیان ها در پروسه تولید بسیار کارآمد است.


                                                کاربرد                          

به عنوان اکسپیان دارویی (Filler) در تولید قرص ها و کپسول ها و همچنین به عنوان منبع کلسیم و فسفات در مکمل های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

parthkimia