گرید DC کلسیم سیترات تتراهیدراته

CitroPress ®     

Calcium Citrate Tetrahydrate  (CACI)

DC grade

USP

 

اولین تولید کننده کلسیم سیترات دارویی DC گرید در ایران

امروزه فرآیند پرس مستقیم (Direct-Compressionدر تولید قرص ها بسیار محبوب بوده است. این فرآیند به دلیل صرفه جویی در زمان، فضای مورد نیاز، انرژی و تجهیزات مورد استفاده از اقتصادی ترین روش های تولید قرص محسوب می شود.

در فرآیند پرس مستقیم اجزاء فرمولاسیون قرص بدون نیاز به پروسه گرانولاسیون و به صورت کاملا خشک مخلوط و پرس می گردند. بخش R&D شرکت داروسازی پارت کیمیا موفق به تولید کلسیم سیترات تترا هیدراته با ویژگی های فیزیکی ایده آل ازجمله ریزش و پرس پذیری عالی و توزیع اندازه ذره ای مناسب برای این هدف با نام تجاری ®CitroPress گردیده است.

 


 

                                                      کـاربرد

به عنوان ماده موثره و اکسپیان دارویی در تولید قرص ها و کپسول ها و همچنین به عنوان منبع کلسیم در مکمل های غذایی مورد استفــاده قرار می گیرد.

 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

parthkimia