گرید WG کلسیم سیترات تتراهیدراته

 

Calcium Citrate Tetrahydrate (CACI/WG)

WG grade

USP

  

کلسیم سیترات تترا هیدراته دارویی با گرید WG تولید"شرکت داروسازی پارت کیمیا" با دانه بندی بسیار ریز مناسب فرآیند گرانولاسیون مرطوب می باشد که هنگام تهیه گرانول و مخلوط شدن با سایر مواد و اکسپیان ها در پروسه تولید بسیار کارآمد است.


                                کـاربرد

به عنوان ماده موثره و اکسپیان دارویی در تولید قرص ها و کپسول ها و سوسپانسیون های دارویی و همچنین به عنوان منبع کلسیم در مکمل های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

                         

                                                                                                                                                                                    

 

parthkimia