سدیم فسفات دی بازیک هپتاهیدراته

Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate

USP

سدیم فسفات دی بازیک دارویی پودر سفید رنگ یا کریستال های بی رنگ، بی بو و بی مزه ای ست که در آب محلول است.

سدیم فسفات دی بازیک دارویی جزء مواد اولیه و اکسپیان های دارویی دسته بندی می شود.

سدیم فسفات دی بازیک دارویی بصورت خشک، 2آبه، 7آبه و 12آبه تولید می گردد که هرکدام از آنها خصوصیات فیزیکی متفاوتی دارند.


                                                             کاربرد

   - ماده بافرکننده در فرمولاسیون انواع محلول ها و شربت خوراکی و محلول های موضعی همانند پوویدون آیداین 10 درصد و محلول اسکراب جراحی پوویدون آیداین  7/5 درصد

   - در درمان هیپوفسفاتمیا

   - به عنوان لاکساتیو ملایم

   - امولسیفایر در تولید پنیرهای پروسس

   - پیش ساز تولید مواد اولیه دارویی

   - در فرمولاسیون مواد شوینده

   - بعنوان بافر کننده در محلولهای مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیص طبی

            

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

parthkimia